Mapa Miasta Zduńska Wola - regulamin

Dane prezentowane w serwisie Mapa Miasta Zduńska Wola są sukcesywnie aktualizowane i modyfikowane. Ponadto planuje się rozbudowę aplikacji.
Informujemy, że dane reprezentowane w systemie mogą się różnić od danych zawartych w bazach danych prowadzonych przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

UWAGA!

Informacje pozyskane z Mapa Miasta Zduńska Wola nie mogą być podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, gospodarczych, prawnych.
Decyzje mogą być wydawane na podstawie dokumentów urzędowych tworzonych i gromadzonych przez Urząd Miasta Zduńska Wola. Mapa Miasta Zduńska Wola może służyć tylko do celów informacyjnych.

Przejście do mapy

Urząd Miasta Zduńska Wola nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z korzystania z serwisu Mapa Miasta Zduńska Wola.

Treści zawarte w serwisie są prawnie chronione - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
Mapa Miasta Zduńska Wola nie zawiera danych osobowych.